Studiekompetencer.dk

På Herning HF & VUC arbejder vi målrettet med elevernes studiekompetencer, fordi vi ved, at gode studiekompetencer er grundlaget for den bedste læring.