Karrierelæring III

Karrierelæring – at vælge

På fjerde semester er slutningen på din hf-uddannelse nær, og du er nok allerede i gang med at tænke på fremtiden efter Herning HF og VUC. Du har tonet din ungdomsuddannelse gennem valgfag, som måske – eller måske ikke – indfriede dine forventninger. Uanset hvad, har du fået en indsigt, som du ikke havde tidligere, og som du kan bruge fremadrettet.

I forbindelse med karrierelæring skal du undersøge mere indgående, hvad det vil sige at træffe valg – at være i en valgproces. Karrierelæringsmodellens sidste dimension har nemlig fokus på dine erfaringer med at handle og træffe beslutninger både i et karriereperspektiv og som menneske generelt. Det interessante er ikke selve valget, men hvordan du håndterer  valgsituationen, som på en og samme tid er forbundet med planlægning og usikkerhed.

Dine valg bygger på din indsigt i, hvem du er, hvilke muligheder du har og hvordan får du forbundet de to områder gennem konkrete handlinger. Bemærk at muligheder er skrevet i flertal, dvs. du har flere muligheder, hvorfor du roligt kan tænke i plan A, plan B og eventuelt i plan C. Det betyder også, at det at gøre valg ikke nødvendigvis forløber som en lineær proces, som i denne video, processen kan også minde om en slags yoyo bevægelse, som i denne video. Du befinder dig således i en slags livslabyrint, hvis stier løbende ændres pga. ændringer i uddannelses- og jobmuligheder og ændret selvopfattelse, dvs. hvem du er – et socialt individ med unikke præferencer og kendetegn – og hvordan du håndterer ændringerne i dit dynamiske livslabyrint, så du skaber mening og sammenhæng i dit liv.

Til denne dimension er der her i kompetencetræet en øvelse, som falder i to etaper. Målet er at give dig et indblik i,  hvordan valgprocesser kan forløbe. I den første etape skal du interviewe en person, det kan være en forælder, bekendt eller en med et bestemt job. Hvordan du gør, kan du læse mere om her. I øvelsens næste etape præsenterer du din interviewperson i et gruppearbejde, som du kan læse mere om her. Endelig kan du her finde et evalueringsredskab til at undersøge din erfaring med dine handlinger og beslutninger.