Demokratisk dannelse II

Demokratisk dannelse II 

Som du lærte på 3. semester handler demokratisk dannelse om at klæde dig på til at blive en aktiv medborger i vores demokratiske samfund. Din demokratiske handlekraft er allerede blevet trænet og styrket i forskellige skolesammenhænge.  Indirekte i undervisningen og direkte gennem målrettede øvelser fra kompetencetræet.  

Når vi siger, at din demokratiske handlekraft er styrket, mener vi eksempelvis: 

Dine evner til at lytte til andres synspunkter og at overveje og fremføre egne argumenter i en given diskussion –altså det vi kalder deltagelse i den demokratiske samtale.  

Det er din kritiske sans og evnen til at vurdere og sortere i de indtryk, du dagligt bliver præsenteret for, så du kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. 

Og det er også dit kendskab til demokrati som styrform. Det er viden om fælles spilleregler, rettigheder, ansvar og mulighed for medbestemmelse i samfundets små og store fællesskaber, som du dagligt indgår i og er en del af.  

På 4. semester fortsætter arbejdet med demokratisk dannelse gennem følgende temaer: 

  1. Demokratisk deltagelse – se opgaver her
  2. Demokratiske handlekompetencer – se opgave her
  3. Sæt dit aftryk – se opgave her

Ovenstående tekst er forfattet af Bettina Bjerg Iversen (cand. mag. i dansk og drama) og Karen Johnsen (cand. mag. i historie og billedkunst) 

 

 

 

 

 

Kilder: 

http://www.demokratiunderudvikling.dk 

www.emu.dk