Klassen på ny

Et nyt år er startet

Du skal nu starte på et nyt år på Herning HF og VUC. Du har allerede mange erfaringer med at gå på HF. For at I, i klassen, kan få et godt sammenhold og et godt professionelt arbejdsfællesskab, er det tid til at se på, hvad der skal kendetegne din klasse, og hvad du kan bidrage med i den sammenhæng. Derfor skal I nu i gang med at udforme en ny klassekontrakt. I den proces er det vigtigt, at du er bevidst om, hvad der fungerede godt sidste år i klassen, og hvad der var mindre hensigtsmæssigt. De gode erfaringer skal med videre. De ting, der ikke fungerede sidste år, skal parkeres.

Du skal nu, sammen med din klasse, lave øvelsen klassekontrakten, som findes her

Når gruppearbejdet bliver udfordrende

Du har garanteret mange erfaringer med fra de forskellige grupper, du har indgået i det sidste års tid, hvor du har gået på HF. I de følgende tre øvelser skal du sammen med din klasse sætte fokus på, hvordan I videndeler i gruppen, samt hvordan I på en hensigtsmæssig måde kan tackle forskellige udfordringer, der kan opstå i et gruppearbejde.

Øvelse 1: Videndeling

Øvelse 2: Dilemmaspil

Øvelse 3: Når der opstår problemer i gruppearbejdet – gode råd til at løse problemerne