Karrierelæring II

3. Semester

Karrierelæring II

På tredje semester er du på den studieretning, som du valgte efter grundige overvejelser i andet semester. Du har dine obligatoriske fag og en række valgfag, som tilsammen toner din hf-uddannelse i en erhvervsfaglig retning. En retning som måske viser sig at være den vej, som du endelig beslutter dig for at gå uddannelsesmæssigt – hvem ved?

 

Samspillet mellem hf, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet

På andet semester blev du første gang præsenteret for begrebet karrierelæring forstået som din håndtering af og forståelse for dine forløb og overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om dig selv, fag, uddannelser, arbejdsmarked og samfundet[1], og du blev præsenteret  for karrierelæringsmodellen og dens tre dimensioner. I dette semester skal du arbejde mere indgående med dimensionen: viden om og erfaring med uddannelse, fag og job. Formålet er her, at du tilegner dig ny viden om uddannelsesmuligheder, som du måske endnu ikke har opdaget eller blot har et begrænset kendskab til. Du skal også gerne blive skarp til at skelne mellem forskellige uddannelser og deres varighed, fx erhvervs-, professions- og universitetsuddannelser. Arbejdet med denne dimension vil du kunne møde i flere forskellige sammenhænge: i de enkelte fag, i projekt- og praktikforløb. Du skal med andre ord gerne opdage, at hf-uddannelsens faglighed – kundskaber og kompetencer – er i et samspil med de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet generelt.

Til denne dimension er der her i kompetencetræet tre øvelser: En survey, Hvad mener du?(opgave til lærerforberedelsen: udsagn til ‘Hvad mener du?‘ )og Hvilket job – hvilket liv, som kan være med at understøtte læreprocessen individuelt og fælles på klassen. Du kan undersøge din egen erkendelsesproces vha. de fire forståelsesniveauer, ligesom du kan klikke her for at se nærmere på dimensionen og dens læringsmål.

[1] Karrierelæring, Cefupjece, s. 5 – lettere omskrevet