Demokratisk dannelse I

Hvad er demokrati?

Teaser: http://kortlink.dk/tqtm

Danmark er et demokratisk land, hvor borgerne er sikret en høj grad af frihed. Sådan er det ikke alle steder. Verdens lande styres på vidt forskellige måder, og der er store forskelle i graden af demokrati rundt om i verden.

Begrebet demokrati stammer tilbage fra det gamle Grækenland, hvor man for over 2500 år siden skabte det første demokratiske styre. Ordet demokrati betyder folkestyre. Hensigten er, at hele folket skal have medbestemmelse i det samfund, vi lever i, og at vi alle frit kan sige vores mening – med respekt for andre. Den demokratiske samtale finder sted hele tiden og lever af, at vi lytter til hinanden og indgår kompromis.

Som elev på Herning HF og VUC er du blevet præsenteret for både demokrati i undervisningen (medbestemmelse, saglige diskussioner m.m.) og undervisning i demokrati (styreformer, opbygning af det politiske system m.m.).

Skolen og dine lærere bestræber sig på at forberede dig til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor bygger undervisningen på ytringsfrihed under ansvar, ligeværd og demokrati for at styrke kendskabet til og respekten for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. At forberede dig til at blive en aktiv medborger i det demokratiske fællesskab kaldes demokratisk dannelse.

Du vil i dette semester blive introduceret for:

1: Den demokratiske samtale: https://www.youtube.com/watch?v=Z3V2sXfpqEU (film)

Her sættes der fokus på dine evner til at lytte og sætte dig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene det, de gør. I en demokratisk samtale gør man sig nemlig umage med at lytte til hinanden og afsøge de bedste argumenter for og imod et givent emne, der er til diskussion.

Se øvelser til den demokratiske samtale her

2: Demokratiske fællesskaber

Dette tema omhandler det ansvar og de muligheder, der følger af at være borger i det danske samfund. Du vil blive bekendt med samfundets små og store fællesskaber, og dermed de fællesskaber du til dagligt indgår i og er en del af. Formålet er at du bliver bevidst om fællesskabets styrker og lærer om demokrati som styreform. Ved at indgå i dialog og kompromisser, bliver du gjort mere bevidst om dine demokratiske frihedsrettigheder og handlemuligheder.

Se øvelser til demokratiske fællesskaber her

3: Kildekritik og kritisk refleksion

Det er utroligt nemt at blive påvirket af, hvad andre mener. Dette tema skal styrke din evne til at være kildekritisk og opdage Fake News på bl.a. de sociale medier. Du lærer at tage selvstændig stilling og træffe beslutninger på et oplyst grundlag og træner din evne til at vurdere, hvornår en nyhed er sand, falsk eller vildledende.

Se øvelser til kildekritik og kritisk refleksion her

Ovenstående tekst er forfattet af Bettina Bjerg Iversen (cand. mag. i dansk og drama) og Karen Johnsen (cand. mag. i historie og billedkunst) 

Kilder:

Fra samfNU (systime)

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=133

www.demokratiunderudvikling.dk

https://www.youtube.com/watch?v=Z3V2sXfpqEU

www.emu.dk