Motivation

Motivation

Du har nu en hverdag på Herning HF og VUC, hvor du i løbet af en skoledag har mange forskellige aktiviteter; den klassiske undervisning ved tavlen, det forpligtende gruppearbejde og den selvstændige lektielæsning. De mange aktiviteter kræver motivation, så du får det optimale udbytte, og du undgår at blive skoletræt. Men hvad er motivation, og kan du arbejde med din egen motivation?

Motivation – en drivkraft

Motivation er en betegnelse for den bevægende årsag1, altså den årsag som driver os til at handle – at gøre noget. Årsagen kan være både indre og ydre funderet. En ydre motivation kan bunde i ønsket om at få gode karakterer, din lærers ros og din klassekammeraters anerkendelse af din faglighed. Ved den indre motivation kan det handle om glæden og interessen ved selve aktiviteten og faget. Den indre motivation er mere robust, fordi den er mindre afhængig af ydre omstændigheder.

Motivation – et muligt tilvalg?

Motivation er altså ikke en fast størrelse. Den varierer fra person til person, på tværs af tid og situationer og rummer således flere dimensioner. Det kan naturligvis give dig en oplevelse af, at du ingen kontrol har over din egen motivation i arbejdet med fagene og deres stof. Det er heldigvis ikke tilfældet, du kan faktisk arbejde med din egen motivation, så du opnår den vedholdenhed, der skal til for, at du får din hf eksamen. Er du i tvivl om, hvad der menes med vedholdenhed, så tænk tilbage på dengang, du skulle lære at cykle, hvor du på trods af kropslig usikkerhed, frustration og smerte fortsatte med at øve dig indtil det endelig lykkedes dig at mestre denne færdighed. Du kan her arbejde og undersøge din egen motivation gennem en række øvelser.

 

Kilder:
1) Denstoredanske.dk

Undervisning – for alle: Motivation
Mette Pless, Noemi Katznelson, Peder Hjort-Madsen, Anne Mette W. Nielsen: Unges motivation i udskolingen, Ålborg universitetsforlag, 2015