Karrierelæring I

Karrierelæring

Din fremtid

Gribes du nu og da af tvivl vedrørende din fremtidige uddannelse og dit arbejdsliv? Du forventer selvfølgelig af dig selv, at du vælger den helt rigtige uddannelse, hvor du møder motiveret op hver dag og bare har lyst til at lære endnu mere. Men med forventningen kommer tvivlen, for hvilken uddannelse passer mon til dig? Hvad kan jeg, hvilke erfaringer har jeg gjort mig gennem min skolegang indtil nu, og hvad drømmer jeg helt konkret om? Desuden har du måske i brudstykker hørt om nye uddannelsesreformer, der ændres med samme hastighed som arbejdsmarkedet og samfundslivet generelt? Måske er det alligevel ikke så underligt, at det kan være svært at træffe et valg, når der er så mange faktorer, der skal tages hensyn til.

Hvad er karrierelæring?

Karrierelæring skal hjælpe dig med at kvalificere dine valg og kan forhåbentlig være med til at afdramatisere valgene. Du skal se dine valg i en proces, og din proces eller vej mod fremtiden er ikke nødvendigvis så direkte, som du måske umiddelbart forestiller dig. Karrierelæring handler altså om dig og din håndtering af og forståelse for dine forløb og overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om dig selv, fag, uddannelser, arbejdsmarked og samfundet1. Det betyder med andre ord, at karrierelæring gerne skal hjælpe dig med aktivt at forme din egen fremtid gennem en bevidsthed om dine fags kompetencer, overgange fra en uddannelse til den næste, det aktive arbejdsliv og livet generelt som borger lokalt, nationalt og globalt. Målet er nemlig, at du opnår en karrierekompetence, som er en ”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde2.

Karrierelæringsmodellen

Karrierelæringsmodellen viser tre forskellige dimensioner, nemlig:

  • viden om og erfaring med uddannelse, fag og job
  • viden om og erfaring med mig
  • erfaring med mine handlinger og beslutninger

Ingen af dimensionerne er vigtigere end andre, og de påvirker gensidigt hinanden. Udgangspunktet er her den første gang, hvor du møder denne model: viden om og erfaringer med dig. Til denne dimension er der et par øvelser, som du kan bruge i din lære- og erkendelsesproces i forbindelse  med dit studieretningsvalg. Modellen viser desuden, at der er fire forståelsesniveauer i læreprocessen – fra det at opdage til det at forstå.

Øvelser:

Hvad er vigtigt?

4 måder at leve på

 

Kilder:
1) Karrierelæring, Cefupjece, s. 5 – lettere omskrevet

2) Thomsen, Rie: Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv, 2014
Karrierelæring af Cefu Center for Ungdomsforskning, 2015