Digital mobning

Digital mobning

I disse år oplever flere digital mobning. Digital mobning kan foregå på mange måder. Mobningen kan være skrevne beskeder på forskellige digitale medier. Digital mobning kan også finde sted ved at krænkende billeder og videoer deles. Nogle af de digitale mobbehistorier, som kommer frem i disse år, er blandt andet at unge deler nøgenbilleder og intime videoer. Digital mobning kan også være, at bestemte personer udelukkes fra sociale fora.

Et særligt kendetegn ved mobning, som foregår på digitale medier, er, at krænkende billeder, videoer og tekstbeskeder lynhurtigt kan spredes til mange. Modtagerne af mobbehandlingen kan derfor både være kendte og ukendte mennesker. Der er ligeledes ingen kontrol over det, der sendes på de sociale medier, det kan deles overalt på nettet til et uendeligt publikum. Et andet kendetegn ved digital mobning er, at den kan foregå anonymt, da afsenderne kan gemme sig bag ved anonyme navne.

Oplever du selv at blive mobbet, skal du henvende dig til en medarbejder på skolen.

Konsekvenser ved at foretage en digital mobbehandling

Det kan have store konsekvenser at dele krænkende materiale på de sociale medier, da man kan blive dømt.

Tag hensyn og respekter andre i den virtuelle virkelighed

Det er vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du begår dig på de sociale medier. Hvordan behandler du andre? Hvordan tager du hensyn til andre, og hvordan viser du respekt over for andre – i en virtuel virkelighed?

Undervisningsministeriet har udarbejdet et etisk kodeks mod deling af krænkende materiale. Du kan se nogle af rådene her:

Nr. 2: Tag ansvar for jeres fællesskab – også udenfor skolen
Nr. 3: Tænk dig om, før du deler
Nr. 5: Det er faktisk ulovligt
Nr. 6: Vis respekt for den enkeltes privatliv

Figur: Etisk kodeks mod deling af krænkende materiale, råd nr. 2, 3, 5, 6.

Forebyggelse og håndtering af digital mobning

I de følgende øvelser kan du sammen med din klasse diskutere, hvordan I sammen kan forebygge og håndtere digital mobning.

Øvelse 1: Buksevand for øjnene af hele verden

Øvelse 2: Hængt ud på nettet

Øvelse 3: Hævnporno – Emma Holtens historie

Øvelser 4: Mobningens mekanismer – hvad er mobning?

Øvelse 5: Dilemmaer

 

Kilder:
Fugl, Marie: Buksevand for øjnene af hele verden. Asterisk 46, maj 2009
Lindhardt og Ringhof: Veje til digital dannelse. 112 praktiske øvelser
Pedersen, Linda og Lind, Annette: Digital dannelse, Nye teknologier og medier. Systime, 2017
Weirsøe, Mathilde og Mehlsen, Camilla: Nye øjne på mobning. Asterisk 46, maj 2009
Center for Digital Dannelse, digitaldannelse.org
Etisk kodeks mod deling af krænkende materiale
Friformobberi.dk
Antimobbestrategi, Herning HF & VUC