Mindset

Mindset

Når du skal igennem en ungdomsuddannelse som hf, kan der være perioder, hvor du måske tvivler på dig selv, eller det synes svært at komme igennem de mange faglige krav. I sådanne perioder kan det være en hjælp at arbejde med din tankegang vedrørende den pågældende situation, hvilket mindset-teorien kan bruges til. Mindset handler netop om, hvordan du som person tænker om en situation og om dine evner til at håndtere situationen.

Teorien er udviklet af psykologiprofessoren Carol Dweck, der gør op med forestillingen om, at intelligens og evner er et medfødt talent. I stedet påpeger Dweck, at man med det rigtige mindset kan træne og øve sig til at blive bedre. I den forbindelse skelner man mellem et fixed mindset og et growth mindset.

Ifølge Carol Dweck har man enten et overvejende fixed mindset eller et overvejende growth mindset, når det handler om bedømmelse af og refleksion over egen læring og succes. Hvis man har et fixed mindset, ser man evner som en statisk størrelse, der ikke ændrer sig, og man har af den grund en fikseret tankegang: ”Jeg kan ikke løse denne opgave!”. Hvis man derimod har et growth mindset, har man mere positive tanker om ens egne muligheder for at udvikle sig, og man er indstillet på at lære dét, man endnu ikke kan: ”Jeg kan ikke løse denne opgave – endnu. Jeg må bare øve mig noget mere”.

Forskellene mellem fixed og growth mindset kan således illustreres ved hjælp af nedenstående skema:

Kilde: Carol S. Dweck: The new Psychology of Success. Random House, 2006
Her gengivet i SKAK, Breining, Systime

 

Du kan lære mere om mindset-teorien i følgende video.

Hvis du vil arbejde videre med mindset-øvelser klik her.

Prøv også at teste dit eget mindset med denne test.