Koncentration og fordybelse

Koncentration og fordybelse

Koncentration og fordybelse er en forudsætning for tilegnelsen af et fagligt stof. Men hvad vil det sige at være koncentreret og fordybet? Du kender nok til situationer, hvor du glemmer tid og sted og er opslugt på nærmest selvforglemmende vis, fx ved at spille et spil, et musikstykke, læse en god bog, udføre en sportsaktivitet osv. Du har sikkert også erfaret, at når du er opslugt på den måde, så er al din opmærksomhed rettet mod netop den ene aktivitet. Der er så at sige ikke plads til andet i din bevidsthed. Dukker andet op, bliver du forstyrret, og din koncentration og fordybelse hører op.

Koncentration handler altså om, at du samler/retter din opmærksomhed mod en ting, mens fordybelsen siger noget om, hvor intens og tilbundsgående du mentalt arbejder med den ene ting. Den viden kan du bruge, når du skal arbejde bevidst med fx din lektielæsning, opgaveløsning, deltagelse i timerne osv. En første ting du umiddelbart kan fokusere på er at singletaske, fordi forskningen viser, at indlæring som foregår under distraktion ikke lagres i langtidshukommelsen, som er det sted, hvor vi opbevarer informationer. Multitasking – eller switchtasking som det rettere er – er altså ikke foreneligt med indlæring af fagligt stof, hverken derhjemme eller i skolen. Det er umuligt at være koncentreret og fordybet i et stof, hvis sms’erne tikker ind, Facebook bringer opdateringer, eller du spiller et spil.

Se denne video fra Restudy, som forklarer, hvad koncentration er, og hvilke strategier du kan anvende for at fastholde koncentrationen. En øvelse til arbejdet med din koncentration er denne simple åndedrætsøvelse.

 

Kilde: http://www.emu.dk/modul/argumenter-koncentration