Konflikhåndtering

Konflikthåndtering

Konflikter
Når du går på Herning HF og VUC, er det vigtigt, at du trives. Trivsel er med til, at du kan tilegne dig viden og få det bedst mulige ud af din studietid på Herning HF og VUC. Nogle gange opstår der konflikter i en klasse, imellem elever og imellem lærere og elever. Konflikter kan være med til at ødelægge dit velbefindende og kan være med til at blokere for læring. Derfor er det vigtigt at få løst en konflikt, når den opstår.

Konflikttrappen
Konflikttrappen er et godt redskab til at forstå, hvordan og hvorfor en konflikt opstår, samt til at finde ud af, hvordan en konflikt kan nedtrappes. En konflikt kan starte med en lille uoverensstemmelse og efterhånden vokse sig større og større. Konflikttrappen viser, at der er nogle vigtige grænser, når disse grænser overskrides, optrappes konflikten til et nyt niveau (se figur 1).

Det er helt almindeligt at have en uoverensstemmelse med en anden person. Disse uoverensstemmelser kan du ofte selv løse ved at tage en god og konstruktiv snak med den person, som du er har en uoverensstemmelse med. I nogle tilfælde når konflikten så store højder, at der skal en tredje person ind, der kan være en form for konfliktmægler. Her på skolen kan du eksempelvis gå til din klasseleder eller skolens elevcoach. De kan være hjælpe til med, at konflikten bliver løst.

Figur 1: Konflikttrappen

Du – og jeg-sprog
I konflikter kan der være optrappende sprog, det såkaldte ”du-sprog” (se figur 2). Hvis konflikter skal løses og nedtrappes, skal der være fokus på ”jeg-sprog”. Her handler det om at blive på egen banehalvdel og være lyttende i forhold til den anden part.

Optrappende sprog Nedtrappende sprog
Du-sprog
Fokuserer på fortiden
Går efter personen
Går over på en andens banehalvdel
Afbryder
Jeg-sprog
Fokuserer på nutiden og fremtiden
Går efter problemet
Bliver på sin egen banehalvdel
Lytter, spørger

Figur 2: Du-sprog og jeg-sprog (Psykologiens veje 2010)

Nuværende tilstand og ønsket tilstand
Hvis du oplever en fastlåst konflikt, kan du opleve at den ”nuværende tilstand” er uudholdelig og blokerer for, at du har det godt på skolen. Hvis du ikke trives i din klasse, eller har en konflikt med en anden elev eller en lærer, er det vigtigt, at konflikten løses, så du igen kommer i trivsel. At konflikten er løst kan kaldes ”den ønskede tilstand”. I næste afsnit er der nogle øvelser, som kan anvendes, så den ønskede tilstand om trivsel og tryghed er til stede igen. Øvelserne under afsnittet ”Vejen til den ønskede tilstand” er primært tænkt som nogle øvelser, der kan foregå i en klasse, hvor en klasseleder eller skolens elevcoach introducerer og guider øvelserne.

Vejen hen til den ønskede tilstand
Øvelser:

Andre øvelser: