Feedback

Feedback

Hvad er feedback?
Feedback betyder tilbagemelding. På Herning HF og VUC vil du opleve, at du får feedback på, hvad der er dine styrker i faglige sammenhænge, og hvor du kan forbedre dig i de forskellige fag, du har. Du vil, imens du går på HF nogle gange få feedback i form af karakter fra karakterskalaen, men det er ikke særlig ofte det sker, da du på HF ikke får årskarakterer. På Herning HF og VUC er vi i stedet optaget af løbende at give dig en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding på, hvordan du klarer dig i de fag, du følger samt give dig klare anvisninger på, hvordan du kan forbedre dig. Ofte vil den feedback du får være fra en lærer. Engang imellem vil du også opleve elev-elev-feedback. Elev-elev-feedback betyder, at en anden elev på holdet skal hjælpe dig med at undersøge (vurdere), hvordan du kan forbedre dig, og hvilke indsatsområder du særligt skal fokusere på, hvis du skal klare dig bedst muligt til eksamen.

Du skal også nogle gange være med til at give andre elever feedback. Når du får feedback fra en lærer eller selv skal give feedback til andre elever, er det vigtigt, at feedbacken er præcis, samt at der gives klare anvisninger på, hvad næste skridt i en optimeret læringsproces er. Feedbacken, der gives, kan være langsigtet, men det kan ofte være godt at sætte få konkrete delmål.

Fagevalueringer
På Herning HF og VUC vil du løbende få fagevalueringer i de enkelte fag. Din faglærer i faget vil give dig en tilbagemelding på, hvor du har dine styrker, hvordan du klarer dig i faget samt give klare anvisninger på, hvilke punkter du særligt skal være fokuseret på og arbejde videre med. Du kan her læse mere, hvad en fagevaluering er, samt hvordan du kan anvende faglærernes feedback konstruktivt, så du bliver styrket i din læringsproces: Fagevaluering.

Feedbackøvelser
Øvelserne er primært tænkt som nogle øvelser, der kan foregå i en klasse, hvor en lærer introducerer og guider øvelserne. Her kan du se øvelserne:

Kilder:
Aftaletekst (2016): Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser.
Beck, Hanne og Beck Steen (2008): Gyldendals studiebog. Gyldendal
Hansen, Camilla Schwartz (2015). Professionelle relationer. Trivsel og læring i klasserummet. Systime
Mehlsen, Camilla (2017): 4 elementer i god feedback i gymnasiet. Eva.dk