At være en god klassekammerat

At være en god klassekammerat

Når du tager en ungdomsuddannelse som hf, er det vigtigt, at du kan fungere i et frugtbart arbejdsfællesskab med dine klassekammerater. Det kræver, at du og resten af klassen gør en indsats for at få dette fællesskab til at fungere ved at udvise respekt, tolerance og empati:

  • Respekt handler om, at du kan udvise forståelse over for de andre elever og dine lærere. Derfor indebærer respekt også, at du anerkender andres væremåde og holdninger, selvom du måske ikke er enig.
  • Tolerance handler om at acceptere dine klassekammerater, selvom de afviger fra det, du selv betragter som det kendte eller det normale. Det kan både være politisk, fritidsinteresser, religion e. lign. Kort sagt udviser du tolerance, når du kan omgås og samarbejde med andre, der er anderledes fra dig selv.
  • Empati handler om evnen til at indleve sig i og sætte sig ind i andres sted. Med andre ord er det en vigtig forudsætning for det sociale samspil i klassen, at du forstår og lever dig ind i dine klassekammeraters situation og synspunkter.

At udvise respekt, tolerance og empati betyder ikke, at du skal være ’bedste venner’ med alle dine klassekammerater, men det betyder, at du således udviser god kammeratskab over for alle. Det gælder i din adfærd ligesom det gælder for din kommunikation. Du kan læse mere om den gode kommunikation her:

”Man siger ikke det, man siger – man siger det, der bliver hørt”. Dette lille ordsprog fortæller om, hvorfor det er vigtigt, at du fører en god kommunikation over for dine klassekammerater og er bevidst om, hvordan du udtrykker dig. En god klassekultur og et godt arbejdsfællesskab er nemlig afhængig af, at I kommunikerer på en konstruktiv måde, så alle føler sig trygge. At kommunikere konstruktivt betyder bl.a., at du kommunikerer med respekt for dine medstuderende, at du kommunikerer klart og relevant for modtageren og at du holder en god omgangstone. Således bliver der hørt det, du rent faktisk siger.

Det samme gælder den nonverbale kommunikation, hvor man kan bruge tilsvarende ordsprog: ”Man gør ikke det, man gør – man gør det, der bliver oplevet”. Med nonverbal kommunikation menes, at dit kropssprog, toneleje osv. er i overensstemmelse med det, du siger, og på samme måde er udtryk for en konstruktiv kommunikation.

I følgende øvelser kan du arbejde videre med din og klassens kommunikation.

I klassen kan I få det gode samarbejde op at køre ved at afprøve forskellige samarbejdsøvelser. Endvidere kan det være en god ide i fællesskab med jeres lærere at udarbejde en klassekontrakt, som sikrer, at du og dine klassekammerater har en fælles forståelse af de værdier og normer, der skal danne rammerne om netop jeres klasse.

Læs mere om klassekontrakten her:

Formålet med en klassekontrakt er at skabe nogle fælles værdier og normer for klassen for at sikre tryghed og respekt for alle. Dermed er fundamentet lagt til et godt læringsmiljø.

Det er vigtigt, at klassekontrakten:

  • skaber en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø
  • gør dig og dine klassekammerater bevidste om rettigheder og pligter på skolen
  • etablerer nogle fælles regler for samværet i klassen

Kilde: www.voff.dk

Den bedste klassekontrakt bygger på en demokratisk kultur, hvor I i klassen er blevet enige om, hvad der skal gælde for netop jeres klasse. Følg derfor linket for at komme videre til selve udarbejdelsen af klassekontrakten.