Den professionelle elevrolle

Den professionelle elevrolle

Som elev på hf har du selv et stort ansvar for din læring, og det er derfor vigtigt, at du forholder dig professionelt til din skolegang. Det kræver især fire ting:

Forbered dig til undervisningen
Det at forberede sig foregår på flere niveauer. For det første forventes, at du tjekker Ludus og har de rigtige materialer med til undervisningen. Derudover kræver det, at du har lavet dine lektier. At lave lektier vil sige, at du har læst siderne og løst opgaverne, som din lærer har angivet på en måde, hvor du har forstået, taget noter samt stillet spørgsmål til lektien. Du kan i ”lektiehjulet” afprøve, hvor godt du egentlig forbereder dig til timerne.

Sørg for at deltage aktivt
Hvordan du deltager aktivt afhænger af den læringssituation, du står i. Læs mere om dette i nedenstående skema:

Arbejdsform At være aktiv indebærer
Tavleundervisning og faglige oplæg
 • at stille gode spørgsmål
 • at lytte
 • at være interesseret i ny viden
 • at tage noter
Individuelt arbejde
Klassesamtale
 • at bidrage med faglige inputs
 • at fremsætte synspunkter og diskutere på en konstruktiv måde
 • at håndtere uenighed og ikke blive sur, hvis andre mener noget andet
Gruppe- og projektarbejde
 • at samarbejde med resten af gruppen
 • at løse en opgave inden for en given tidsramme
 • at løse en opgave med flere metoder
 • at håndtere en arbejdsproces i flere faser

Kilde: Gyldendals studiebog, Beck & Beck, Gyldendal

 

Aflevér dine skriftlige opgaver
Der vil være en del afleveringer på hf, og det er et krav, at alt skal afleveres for at være studieaktiv. Det er derfor en god idé at planlægge din tid med et ugeskema, så du kan nå det hele.

Vær i dialog med din lærer
Dine lærere vil unægtelig være en stor del af din hverdag, mens du går på hf. Ligesom lærerne bestræber sig på at have et godt lærer-elev-forhold, kan du arbejde på samme ved at a) adskille lærer og fag, b) relatere dig til din lærer med professionalisme; altså tage noter, lytte, spørge og diskutere, c) modtage evaluering og feedback med en positiv ånd samt d) give evaluering og feedback i en positiv ånd.

 

En vigtig del af den professionelle elevrolle er desuden, at du bidrager til nogle gode elevrelationer i klassen. Læs her mere om at være en god klassekammerat.