At arbejde i grupper

At arbejde i grupper

På Herning HF og VUC vil du ofte opleve at skulle arbejde i grupper. Fordelen ved at arbejde i grupper er, at det kan styrke og løfte din faglighed, når du arbejder sammen med andre. Nedenfor kan du læse om gode redskaber til det at arbejde i grupper.

Først og fremmest er det vigtigt, at du er bevidst om, at der er to sider i det at deltage i et gruppearbejde: At tale og at lytte. At tale er vigtigt, fordi du på den måde bidrager til det faglige arbejde i gruppen. Ligeledes kræver gruppearbejdet, at du på andre tidspunkter lytter aktivt til resten af gruppens medlemmer ved at være åben og positiv over for de andres synspunkter.

Gode råd til gruppearbejdet er endvidere:

  • Afstem jeres forventninger: Bliv enige om hvad jeres ambitionsniveau er.
  • Aftal rammer: Aftal bl.a. hvornår og hvor I vil mødes samt hvad I laver fælles og individuelt.
  • “Dagbog”: Sørg for at have en referent, som skriver ned og gemmer. Gem desuden arbejdspapirer og andet materiale. Det er vigtigt, at I deler alt for at undgå, at kun én person sidder med alt materialet.
  • Refleksion over processen: Afsæt tid i gruppearbejdet til at reflektere over, hvor langt I er nået, hvor meget I mangler, hvad der skal ske fremadrettet osv.
  • Vær opmærksom på dig selv: I en gruppeproces kan du komme ud for, at du føler dig overset, du bliver for dominerende, du bliver stresset mv. I sådanne situationer er det vigtigt, at du stopper op og er opmærksom på dine egne behov. Bed eksempelvis de andre om en pause, om noget taletid, træk dig lidt tilbage osv.
  • Sæt pris på forskellighed: Vær åben over for de andre gruppemedlemmer, men vær ikke ukritisk. Husk at der skal være plads til forskellighed.

Kilde: www.srg.dk

I følgende link kan du prøve gruppearbejdsøvelser, som forbereder dig på gruppearbejdet og ligeledes kan du teste, hvilke roller du typisk tager i en gruppe med Belbins grupperoller.