Om studiekompetencer.dk

Kompetencetræet er et værktøj til eleverne på Herning HF og VUC, hvor de præsenteres for de generelle studiekompetencer, som de er udmøntet i reformen 2017 for den 2-årige HF uddannelse. Gennem de fire semestre er der tænkt en progression alt efter, hvad der er relevant i det enkelte semester. Studiekompetencerne er inddelt i faglige og sociale/personlige kompetencer.