Taksonomi III

TAKSONOMI III 

 Gennem din tid på hf er du efterhånden vant til at arbejde på forskellige niveauer afhængigt af hvilken opgave, du stilles overfor. Det sidste vi her skal arbejde med i den forbindelse er diskussion og perspektivering, som er en del af vurderingsniveauet i Blooms taksonomi.  

 Lad os starte med diskussionen. En diskussion er en mundtlig eller skriftlig meningsudveksling, hvor en sag drøftes fra flere forskellige sider. Fordi en diskussion netop tager udgangspunkt i flere sider, er det vigtigt, at du ikke bare præsenterer din egen personlige holdning, men at du undersøger sagen fra forskellige vinkler og forholder dig fagligt til disse vinkler. Den gode diskussion er derfor en behandling af sagen, hvor både modstandere og fortalere præsenteres – samt hver deres argumenter. En hjælp til at huske dette kan være sætningen: ”På den ene side… På den anden side…”. Du kan sammenligne med en sikkert velkendt situation, hvor du sidder med familie eller venner omkring spisebordet og diskuterer, hvorfor unge bør få en meget højere SU eller lignende. Her vil der sikkert også være forskel på de argumenter, der fremsættes. Den faglige diskussion minder om denne situation, her er du blot ’talerør’ for de forskellige meninger og argumenter, der er til sagen.  

Følg linket for at se en model for den faglige diskussion. Du kan også prøve øvelser til diskussionen her 

Du kan ligeledes blive bedt at lave en perspektivering, hvilket vil sige, at du behandler din tekst, dit emne, din teori mv. i forhold til noget, som ligger udenfor. Du hæver dig således over besvarelsen og sætter tingene i en større sammenhæng – eller et større perspektiv om man vil. Din perspektivering kan tage udgangspunkt i nogle ligheder du finder uden for teksten og emnet, eller det kan være nogle forskelle, som du finder vigtigt at sætte det op mod. Ligegyldigt hvilken form for perspektivering, du laver, er det vigtigste, at din perspektivering åbner op for din besvarelse og peger hen mod nye perspektiver.   

Her finder du øvelser til perspektivering.