SSO (større skriftlig opgave, hf)

Hvad er en SSO?

Du skal nu i gang med at skrive en større skriftlig opgave. En SSO er en større skriftlig opgave på 10-15 normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum)[1]. Opgaven er en individuel opgave og skrives i et eller to fag. Mange vælger at skrive i et fag. Skriver du opgaven i ét fag skal faget være på enten B- eller A-niveau. Skriver du opgaven i to fag, skal du have mindst et af fagene på B- eller A-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, som du har eller har fulgt fagene i.

Valg af tema og SSO-bazar

Du vælger selv et tema inden for det/de fag, du vælger at skrive i. For at sikre dig at det er muligt at skrive opgaven inden for det tema, du ønsker, skal du snakke med en faglærer, som kan vurdere, om temaet er relevant og muligt at skrive indenfor. Skolen afholder en gang i løbet af januar på 4. semester en såkaldt ”SSO-bazar”. Til SSO-bazaren vil der være forskellige faglærere tilstede. Her kan du vende dine overvejelser om emner med en faglærer. Det vil fremgå af LUDUS, hvornår du skal deltage i SSO-bazaren.

Køreplan for SSO

Der er nogle forskellige deadlines, du skal overholde, når du skal skrive en SSO. Det er blandt andet valg af fag, emner m.m. Du kan i følgende link læse mere omkring de forskellige deadlines, du skal overholde: Køreplan for SSO.

Faglige mål

Der er nogle faglige mål, som du skal opfylde, når du skriver en SSO-opgave. Du kan læse om de faglige mål her:

  • demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen
  • demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder
  • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
  • demonstrere evne til faglig formidling, herunder faglig argumentation og anvendelse af faglige begreber
  • besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
  • beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste.

Herning HF og VUC har udarbejdet en vejledning til, hvordan en SSO indholdsmæssigt ser ud. Du kan i følgende link læse mere om, hvad en SSO skal indeholde: SSO-opskrift

Vejledning

Når du har valgt fag og emne, vil du efterfølgende få tildelt en vejleder. Du skal deltage i tre obligatoriske vejledninger. Din vejleder vil skemalægge dine vejledningstider i LUDUS.

Inden hver vejledning skal du forberede dig. Det er vigtigt, at du forbereder dig inden vejledningsmøderne. På den måde udnytter du vejledningstiden med din vejleder bedst muligt.

I køreplanen for SSO kan du se, hvornår du skal forberede dig til de enkelte vejledninger, samt i hvilke uger første, anden og tredje vejledning finder sted.

Her kan du finde vejledningsdokumenterne til første, anden vejledning og tredje vejledning:

1.vejledningsark, SSO

2. vejledningsark, SSO

3. vejledningsark, SSO

 

Informationssøgning

En gang i løbet af januar vil Herning HF og VUC arrangere et besøg ”Find guld” på et bibliotek. Her vil du blandt andet blive introduceret til informationssøgning.

SSO-ugen (”skriveugen”)

Selve opgaveformuleringen, som udarbejdes af din vejleder, udlevereres til dig via www.netprøver.dk. Herefter har du en uge til at skrive opgave.

I den uge, hvor du skal skrive din SSO, tilbyder Herning HF og VUC, at du kan møde op til ”skrivestue”. I skrivestuen har du mulighed for at sidde og skrive din opgave. Skrivestuen vil desuden være bemandet med lærere i ugens løb, som kan være med til at guide dig i skriveprocessen. Skrivestuen er kun et tilbud. Du bestemmer selv, om du vil møde op.

I en af hverdagene i skriveugen, vil din vejleder skemalægge den tredje vejledning. Vejledningen kan foregå pr. mail, telefonisk eller ved at I aftaler en vejledningstid på skolen.

Det er meget vigtigt, at du løbende laver en backup af din opgave. Bestem allerede inden du påbegynder din opgaveskrivning, hvordan du vil sikre dig, at du har en backup af opgaven.

Aflevering

SSO-opgaven skal afleveres i netprøver.dk. Alle opgaver vil automatisk blive plagiatkontrolleret.

Øvelse: Litteraturlisten og fodnoter

 

Kilder:

Læreplan, Større skriftlig opgave, uvm.dk, 2017:

file:///C:/Users/me/Downloads/Stoerre-skriftlig-opgave-toaarigt-hf-august-2017%20(2).pdf

 

 

[1] Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget