Synopsis

Hvad er en synopsis?

På hf vil du skulle lave en synopsis i fag som ks, psykologi og samfundsfag. En synopsis er en koncentreret skriftlig opgave på ca. 3 sider (det varierer afhængigt af faget), som er udgangspunktet for en senere mundtlig fremlæggelse og er på den måde en slag talepapir. Synopsis er et græsk ord, der betyder overblik. Og det er netop formålet med denne opgavetype, at du får skabt overblik over dit emne.

Synopsens form

Synopsen adskiller sig fra andre skriftlige opgaver både med hensyn til form, indhold og brug. Din skriftlige formidling er et koncentreret udsagn i modsætning til større formidlingsopgaver som fx SSO’en. Du skal på ganske få sider formidle de væsentligste aspekter af emnet – frem for en udfoldet analyse. Din synopsis følges altid op af en mundtlig fremlæggelse, hvor du endeligt udfolder indholdet i din synopsis. Du kan læse mere om processen her.

De forskellige synopser kan du læse mere om her:

Kilde: Studievaner på stx, https://studievanerstx.systime.dk/index.php?id=150#c279

Kilde: Studievaner på hf, https://studievanerpaahf.systime.dk/index.php?id=137#c397