Problemformulering

Hvad er en problemformulering?

Ordet ’problemformulering’ betyder, at du skal være problemsøgende. Du skal dog ikke forstå ordet problem som noget, der er direkte problematisk, men mere noget, der er interessant at undersøge nærmere vha. et spørgsmål.

En problemformulering er således et spørgsmål, som du præsenterer i indledningen af din opgave, fx en rapport eller en synopsis. Den er styrende for dit arbejde med emnet og for opgavens opbygning.  Problemformuleringen skal stille et spørgsmål, som du ikke allerede kender svaret på, og svarene på en problemformulering må aldrig være ligetil og simple. En god problemformulering øger sandsynligheden for en god opgave med en rød tråd, da du ved hvilke spørgsmål, opgaven gerne skal besvare. Svaret på problemformuleringen er opgavens konklusion.

Udformningen af en problemformulering

En problemformulering kan sprogligt udformes på flere måder, det afhænger af det enkelte fags tradition og opgavetype. Den kan formuleres som en påstand, en undren eller består af et eller flere spørgsmål. Uanset formen er det en god ide at starte med en brainstorm eller en gruppebaseret diskussion, hvor du stiller en masse hv-spørgsmål. Hv-spørgsmålene leder dig ned i emnet og tvinger dig til en analyserende tilgang. Du kan gruppere de mange hv-spørgmål i områder hørende til forskellige taksonomiske niveauer. Overblikket skal gerne gøre dig i stand til at lave et spørgsmål/formulering, som er opgavens fokus, og som spørger efter årsager (hvorfor) og vurdering (hvordan) – og ikke bare et faktuelt hvad. Problemformuleringen kan direkte eller indirekte afspejle de forskellige taksonomiske niveauer. Du kan læse mere om form og måde her, og du kan forberede dig på at lave en problemformulering vha. af følgende øvelser.

Vurdering af en problemformulering

Du kan vurdere din problemformulering ved at overveje følgende:

  • Er den formuleret klart og præcist?
  • Er den tilstrækkelig afgrænset, så den er mulig at svare på?
  • Er der en indholdsmæssig sammenhæng i problemformuleringen?
  • Er det muligt at arbejde med problemformuleringen på forskellige taksonomiske niveauer?
  • Er problemet komplekst nok og er det interessant?
  • Er der materiale og teori at finde til emnet?

 

Kilde: https://www.emu.dk/modul/problemformulering-hvordan-bliver-den-god-gymnasieelever-og-kursister