Globale kompetencer

En globaliseret verden

Den verden du lever i er præget af globalisering. Blandt andet på grund af internettet er vi orienteret om, hvad der foregår i andre dele af verden. Giddens definerer globalisering på følgende måde:

En styrkelse af verdensomspændende sociale relationer, som forbinder områder, der ligger langt fra hinanden. Begivenheder i en del af verden bliver formet af andre begivenheder, som har fundet sted langt derfra”. Asklund, 2018

Kontakten til andre dele af verden bevirker, at du bliver påvirket af andre kulturer samt skal lære at agere og forstå andre mennesker, som er anderledes end dig. Ligeledes er du også med til at påvirke andre.

Hvis du skal lære at begå dig som en globaliseret medborger, er det vigtigt, at du arbejder målrettet med at blive god til sprog. Dette sker i engelskundervisningen, samt hvis du lærer andre fremmedsprog.

Nysgerrighed i forhold til andre kulturer

Nogle gange kan vi opleve, at vi har stereotype forestillinger om andre mennesker. Vi kan for eksempel have en stereotyp forestilling om, at mennesker med bestemt nationalitet er på en bestemt måde. Vi kategoriserer så at sige andre. Nogle gange kan stereotype forestillinger gå hen og blive til fordomme. Hvis du skal forsøge at forstå andre kulturer, er det vigtigt at du er nysgerrig i forhold til andre kulturer og prøver at se verden “med andre øjne”.

Aktuelle globale problemstillinger

Der er mange aktuelle globale problemstillinger. Problemstillingerne omhandler blandt andet fattigdom, ulighed, klimaforandringer og miljøforurening. Det er nødvendigt at løse problemerne i fællesskab verden over, da udfordringerne har globale konsekvenser.

FN har lavet 17 verdensmål, som omhandler aktuelle globale problemstillinger.

Nedenstående kan du se eksempler på, hvad nogle af de globale problemstillinger omhandler:

Nr.6: Rent vand og sanitet
Nr.7: Bæredygtig energi
Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr.12: Klimaindsats

Kilde: nr. 6,7,11,13, FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Øvelser til globale kompetencer:

Øvelse 1: Cultural Clash in the UK

Øvelse 2: Forskellige øjne der ser

Øvelse 3: Bonjour Danmark

Øvelse 4: Aktuelle globale problemstillinger

 

Kilder:

Asklund, Kasper: Kultur på arbejde. systime.dk

Vestergaard, Gunvor: KulturNu. Systime.dk

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime.dk

Globale kompetencer – hvad går det ud på. emu.dk

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling,

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene