Innovative kompetencer

Innovative kompetencer

Hvad er innovation?

Innovation kommer af det latinske begreb innovatio og betyder fornyelse. Peter Schumpeter, som indførte innovationsbegrebet, definerer innovation som ”At gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort på en ny måde” (denstoredanske.dk). Fornyelsen (innovationen) skaber værdi for andre. Værdien kan både være økonomisk, social eller kulturel.

I en globaliseret verden, der konstant forandrer sig, er det vigtigt, at du er klædt på til at være innovativ. Nogle af de innovative kompetencer, som du skal tilegne, kan du se i nedenstående boks. Du skal, sammen med din klasse, afprøve nogle innovationsøvelser, hvor du kan træne nogle af innovationskompetencerne:

Innovationskompetencer

 • At kunne tænke kreativ
 • At kunne se muligheder
 • At kunne anvende fag med praktisk formål
 • At kunne samarbejde
 • At kunne udvikle løsninger på problemer
 • At kunne vurdere løsningers effekt
 • At kunne have tillid til at deltage i innovative processer
 • At kunne handle i relation til omverdenen

Det er ligeledes vigtigt i en innovationsproces, at du kan ”tænke ud af boksen”. For at kunne det, er det vigtigt, at være kreativ og risikovillig.

Innovationskultur i klassen

Nu skal du, sammen med din klasse, i gang med at være innovativ. Hvis du og din klasse skal give hinanden plads til at være innovative, er det vigtigt, at I sammen skaber en innovationskultur i klassen. En innovationskultur består i:

 • Kom med dine idéer – også de skøre og de anderledes
 • Hav respekt for de andres verdensbilleder
 • Hav respekt for de andres idéer
 • Spørg ind til de andre idéer og vær med til at videreudvikle dem
 • Du skal turde fejle

Inden du skal i gang med innovationsøvelsen, skal du sammen med din klasse lave øvelsen; Innovationskultur i klassen.

Når du har lavet øvelsen; Innovationskultur i klassen, skal du sammen med din klasse i gang med: Innovationsøvelsen, som indeholder elementerne: Brainstorming, lyskurven, Bonos 6 tænkehatte og elevatortalen.

Eksempler på innovationsforløb:

 

Kilder:
Christensen, Majbritt og Jensen, Irmelin: Innovationshjulet. Innovation i alle fag. Systime, 2017
denstoredanske.dk, Gyldendal