Fagenes samspil

Fagenes samspil

På din HF-uddannelse vil du allerede nu have opdaget, at der er et fagligt samspil mellem flere af dine fag; den naturvidenskabelige faggruppe, kultur- og samfundsfaggruppen og i mindre grad historie-dansk i historieopgaven. Og hvorfor nu det?

Videnssamfundet

Dybest set findes der ikke fag i ’virkeligheden’, men fag er en måde at organisere viden på i skole og uddannelse. Måske har du hørt politikerne diskutere fagrækken fx i folkeskolen, eller du har oplevet, at fag er ’uddøde’ mens andre er ’blevet til’? Når diskussionen dukker op, skyldes det et generelt ønske om, at du og alle andre unge uddanner jer til det liv, som venter på jer – både som borgere og arbejdstagere i et videnssamfund, der er præget af uoverskuelighed, hastighed og kompleksitet.

Sag frem for fag

Virkeligheden består altså ikke af fag, men af hændelser, områder, sager osv., der kan belyses med elementer fra fagenes kernefaglighed. Fagligt samspil i hf-uddannelsen skal være med til at gøre dig klar til denne virkelighed. Viden – informationer er tilgængelige blot med et klik på museknappen, men med tilgængeligheden følger også et øget krav til dig om at kunne vælge, anvende og vurdere informationerne korrekt ud fra et mere helhedsorienteret perspektiv. Det betyder, at du gennem din uddannelse skal øve og lære at træffe kvalificerede valg og anvende viden uafhængigt af en særlig fagsammenhæng men med fokus på sagen.

Samspil og ekspertise

Det betyder ikke, at fagenes kompetencer og viden ikke er vigtig. Nej tværtimod – fagenes samspil forudsætter netop en solid kernefaglig viden og kompetence fra de enkelte fag. Samspillet kan desuden være med til at synliggøre, hvordan forskellige professioner må arbejde sammen og anerkende hinandens faglige ekspertise i løsningen af forskellige problematikker – tænk blot på ekspertisen hos de forskellige faggrupper på et hospital.

Et helhedsorienteret perspektiv

Sammensætningen af den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen er altså ikke tilfældig, men skyldes, at fagene har en interesse i samme udsnit af virkeligheden, og i samspillet mellem deres forskellige kernestof/-faglighed kan de fremme et mere helhedsorienteret perspektiv, når du undersøger en bestemt sag og aktivt reflekterer over dine faglige valg. Du kan undersøge samspillet nærmere i følgende øvelser.

 

Kilde:
Gymnasieforskning.dk – Hvorfor fagligt samspil?