Skrivemåder

Skrivemåder

I din tid på hf vil du ofte blive bedt om at skrive forskellige former for tekst i forbindelse med undervisningen. Det skyldes blandt andet, at du gennem skriften kan lære om fagenes stof. Det at skrive er således ikke noget, der primært foregår i dansk, men er et redskab til at lære, som du kan bruge i alle fag. Desuden opøver du herved gode skrivekompetencer, hvilket er en vigtig forudsætning for at deltage i uddannelsessystemet både på hf og senere, ligesom det er vigtigt for din kommunikation med andre.

Nedenfor er beskrevet fem grundlæggende skrivemåder, som du kan anvende afhængigt af hvilket formål, du skriver efter. Skrivemåderne er udtryk for nogle basale måder at skrive på, der går på tværs af fagene og skal altså ikke forveksles med de fagspecifikke opgavetyper.

Skrivemåde Formål / hensigt med skrivemåden Hvad skal du lære?
At skrive for at informere Her skal du samle, organisere og formidle information til en modtager At kommunikere og informere
At skrive for at udvikle og strukturere viden Her skal du bl.a. beskrive, organisere og ordne, huske, undersøge og udforske viden for at give modtageren et overblik At strukturere, dokumentere og danne overblik over et emne
At skrive for at fortælle Her skal du engagere og underholde en modtager ved at skrive sande eller opdigtede fortællinger At danne fortællinger og skabe fiktive verdener
At skrive for at argumentere Her skal du vurdere og udtrykke meninger, argumentere, diskutere, drøfte og overbevise At overtale og være meningsdannende
At skrive for at reflektere Her skal du reflektere over personlige erfaringer og følelser og reflektere over dit eget arbejde og egen viden – dvs. undersøge, undre og problematisere At reflektere over dit eget arbejde og vurdere hvad du fremadrettet skal arbejde med

Skemaet beskriver kort formålet med skrivemåderne og de kompetencer, du kan lære ved at arbejde med dem. Du kan afprøve skrivemåderne ved at klikke dig ind på følgende øvelser:

 

Kilde: Skrivning i alle fag, 2012 af Sophie Holm Strøm