Opgavetyper

Opgavetyper

Når du skal lave skriftlige opgaver, vil du opdage, at der findes mange forskellige opgavetyper med særlige genretræk på tværs af fagene. I fagene vil du lære, hvad der præcist kræves af hver opgavetype, så du kan genkende kravene fra gang til gang. Det er en hjælp til dig, at du på den måde kender de formelle rammer om opgavetyperne og kan overføre disse fra opgave til opgave. Nogle af opgavetyperne har flere undergenrer, hvilket eksempelvis gælder stilen i dansk.

I skemaet nedenfor kan du få et overblik over de fleste af de opgavetyper, du kommer til at arbejde med på hf og se hvilke fag, de typisk er knyttet til.

Aflevering Journal Oversættelse Rapport Stil Synopsis Portfolio
 • Generelt udtryk som bruges på tværs af fag
 • Matematik
 • Kemi
 • Biologi
 • Sprogfag
 • Biologi
 • Kemi
 • Geografi
 • Dansk
 • Sprogfag
 • Kultur- og samfundsfaggruppen
 • Psykologi B
 • Samfundsfag B
 • Billedkunst
 • Dansk

Kilde: Møhring & Ludvigsen, Studievaner på hf, Systime

Opgaverne er en vigtig del af den faglige aktivitet og den læring, der finder sted i fagene. Fælles for alle opgavetyperne er derfor også, at de formidler et fagligt stof, som du har arbejdet med. Opgaverne giver på den måde en god mulighed for fordybelse og videre læring.

Ud over disse opgavetyper, som du jævnligt skal aflevere, findes der også nogle større opgavetyper jævnt fordelt ud over de to år. Disse opgavetyper fremgår af følgende skema:

1. HF 2. HF
Historieopgave (med samarbejde i dansk)

Det afsluttende skriftlige produkt i nf

 

SSO (Større skriftlig opgave)

 

 

Som skemaerne viser, findes der mange opgaver på hf og mange oplever således også, at opgavemængden er forholdsvis stor. Det er derfor altid en god idé, at du strukturerer din tid, så du får lavet alle opgaverne i tide. En god metode til at strukturere din tid og få et overblik over dine opgaver og lektier er at bruge et ugeskema. Du kan finde en vejledning til at lave ugeskema her. Du kan ligeledes få hjælp til at strukturere arbejdet med den enkelte opgave ved at læse mere om skriveprocesser.