Screening

Screening

Du vil i løbet af den første måned i 1. hf blive screenet, så dine sproglige og matematiske kompetencer afdækkes. Det er vigtigt, at du møder frem, da screeningen netop sker for din skyld. Skolen ønsker at støtte dig i dit uddannelsesforløb, og for at det kan ske på bedste vis, er det godt at vide, hvilke kompetencer du har med dig fra grundskolen, og hvilke du måske skal have hjælp til at udvikle, så du bliver klar til dit næste uddannelsesforløb.

Screeningen afvikles klassevis af enten din faglærer eller skolens læsevejleder. Til selve screeningen medbringer du egen computer og eget headset. Kan du af den ene eller anden grund ikke medbringe dette udstyr, kan skolen altid låne dig noget til selve screeningen. Screeningen varer typisk 45 til 60 min. Kort tid efter screeningen giver faglæreren eller læsevejlederen en generel tilbagemelding i klassen. Det kan være, at du indbydes til en individuel samtale hos læsevejlederen, hvis denne skønner, at der er brug for en nærmere dialog omkring testresultatet. Også her er det vigtigt, at du møder frem, så der i fællesskab kan træffes en aftale om det videre forløb.

Hvad kan det videre forløb da være? Det kunne fx være at følge et specifikt læsekursus i faglig læsning eller at gennemføre den landsdækkende ordblindetest. Et særligt tilrettelagt læsekursus i faglig læsning foregår i mindre hold og støtter din lektielæsning, da der arbejdes med lektier, som alligevel skal læses. Den landsdækkende ordblindetest bruges til at afgøre om du fx har brug for it-hjælpemidler eller ej. Konstateres du ordblind, har du desuden mulighed for at få specialpædagogiske støttetimer (sps-timer), som kan hjælpe dig individuelt i din tilegnelse af fagenes indhold. Den rigtige indsats kan have betydning for dit uddannelses-udbytte og dermed din fremtid.