Notatteknik

Notatteknik

Der findes mange forskellige notatteknikker, som gør, at du bedre kan tilegne dig den viden, som du bliver præsenteret for i de fag, du følger. Formålet med at tage notater er, at du bedre kan skabe struktur og overblik i forhold til det, du læser. Notaterne kan du også anvende senere i forbindelse med din eksamenslæsning.

Introduktion til forskellige notatteknikker
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke notatteknikker der fungerer bedst for dig. Derfor kan det være en god idé at afprøve forskellige notatteknikker. Du kan her finde nogle forskellige øvelser til notatteknikker: Nøgleord, nøglesætninger, kolonnenotater, VØL, mindmap, central begrebsliste. Nogle af øvelserne er tiltænkt som øvelser, der kun foregår i klassen.

denne side kan du finde endnu flere idéer til forskellige notatteknikker.

Notatteknik og forskellige arbejdssituationer
Notatteknikkerne kan variere alt efter, hvilken arbejdssituation du befinder dig i. Notatteknikken kan ændre sig alt efter, om du forbereder dig hjemme, tager notater i undervisningen eller skal tage arbejdsnotater i forbindelse med, at du er i gang med at skrive en større skriftlig opgave. I det følgende link kan du se, hvordan notatteknikken kan ændre sig alt efter arbejdssituationen: notatteknik og arbejdssituationer.

 

Kilder:
Andersen, Birgit Abild m.fl: At lære. En håndbog i studiekompetence. Samfundslitteratur, 2012
Ludvigsen, Lise & Møhring, Poul-Erik: Studievaner på HF. Systime, 2013