Mundtlighed

Mundtlig formidling

Mundtlig formidling finder sted i alle de fag, du følger på HF. Nogle af de mundtlige formidlingstyper, også kaldt mundtlige genrer, kan være oplæsning, fremlæggelser og klassediskussion. I det følgende link kan du se en oversigt over forskellige mundtlige genrer, som du kan møde på HF.

Du kan her finde øvelser til forskellige mundtlige genrer: Oplæsning, referat, redegørelse, oplæg/fremlæggelser.

Hvem er dine tilhørere?

Når du formidler et oplæg, er det vigtigt, at du overvejer og forholder dig til, hvem dine modtagere er. Hvem skal lytte til oplægget, og hvordan kan dine modtagere få noget ud af dit oplæg?

Cicero opfandt en kommunikationsmodel, som kaldes pentagrammet. Kommunikationsmodellen pentagrammet kan blandt andet hjælpe dig med at fokusere på, hvordan du skal formidle dit emne for dine modtagere. Du kan her finde en øvelse til pentagrammet.

Model: Kommunikationsmodellen pentagrammet

Forberedelse af mundtlige oplæg

Når du skal formidle et oplæg, er det nødvendigt, at du er godt forberedt. At formidle er en proces i flere faser. Du skal både indsamle stof, strukturere det samt øve dig på oplægget. Her kan du se en oversigt over, hvilke ting du skal huske, når du skal forberede og formidle et mundtligt oplæg: Mundtlige oplæg – forberedelsens faser.

Respons – lytterens rolle

I en formidlingssituation er det vigtigt med aktive lyttere, der kan give god og konstruktiv respons på det afholdte oplæg. Som lytter og responsgiver er det en god idé at give præcis respons, som formidleren af oplægget kan anvende. God respons er at gøre formidleren opmærksom på, hvad der fungerede godt i formidlingssituationen, samt hvilke ting der kan ændres, så fremtidige oplæg bliver bedre.

Her kan du finde forskellige idéer til, hvordan du kan give respons på et oplæg:

Øvelserne med responsskemaer er tiltænkt som øvelser, der kan foregå i klassen.

Kilder:
Andersen, Birgit Abild m.fl: At lære. En håndbog i studiekompetence. Samfundslitteratur, 2012
Ludvigsen, Lise & Møhring, Poul-Erik: Studievaner på HF. Systime, 2013