Læseformål & læseteknik

Læseformål og læseteknikker

Du vil opleve, at mængden af lektier på hf er større og mere varieret, end hvad du har prøvet tidligere. Mængden og variationen betyder, at du skal være bevidst og strategisk i din lektielæsning, da gode læsevaner ikke bare kommer af sig selv. Det er noget, du skal arbejde med i tilegnelsen af den professionelle elev-rolle og dine almene studiekompetencer.

Overvej hvordan du får skabt gode fysiske rammer for din læsning, hvor kan du bedst koncentrere dig, hvor længe kan du koncentrere dig og hvornår på dagen er din koncentration bedst? Brug fx et stopur til at lave intervaller mellem koncentreret læsning og pauser med afslapning – gerne med et fysisk element. Prøv at anskue læseprocessen ud fra tre faser, som kunne se sådan ud:

Før læsningen:

 • Formål / forståelsesniveau
 • Overblik
 • Tid
 • Kendskab til emnet
 • Bearbejdningsmåde

Selve læsningen:

 • Overblikslæsning
 • Skimning
 • Normallæsning
 • Intensiv
 • Læse selektivt
 • Skærmlæsning

Efter læsningen:

 • Notater
 • Modeller
 • Referat
 • Genfortælle

Inden du påbegynder din læsning er det vigtigt at overveje, hvad du egentlig skal bruge teksten til og hvordan vil du bearbejde den? Husk desuden at medtænke tiden, så din planlægning bliver realistisk. Er du tidspresset kan du måske ikke nå at læse teksten intensivt, som den egentlig bør læses. Her er det bedre at skimme hele teksten, end blot at nå de første 2 sider grundigt. Du er nemlig bedre forberedt til timerne, når du får en fornemmelse af hele tekstens indhold. Du skal blot huske, at du så senere skylder teksten og dig selv at læse den intensivt med blik for dens detaljer og pointer. Aktiv læsning kræver en bearbejdning, som minimum en mundtlig genfortælling og gerne en skriftlig bearbejdning. Begge måder giver dig kontrol, idet du med egne ord formulerer betydning og pointer. En aktiv læsning, hvor du er i dialog med teksten, sikrer, at du lærer, mens du læser.

Du kan læse mere om de forskellige læseteknikker her

Du kan desuden vha. disse øvelser arbejde med din læsehastighed på egen hånd:

Øvelse 1: Fartkort

Øvelse 2: a-b-c træning

Øvelse 3: 5-5-5 træning

Beregning af læsehastighed

Du kan endvidere læse mere om notatteknik her her