Fagets metoder

Fagets metoder

Du skal i din hf-uddannelse opnå en forståelse af fagrækkens videnskabelige tilhørsforhold. Fagene er traditionelt knyttet til tre forskellige måder at beskrive og undersøge verden: den naturvidenskabelige, den samfundsvidenskabelige og den humanistiske.

Naturvidenskaben arbejder systematisk med forsøg, som kan be- eller afkræfte hypoteser om den fysiske verden. Herunder hører fysik, kemi, geografi, biologi og matematik.

Samfundsvidenskab er optaget af at afdække, hvordan menneskeskabte fællesskaber fungerer. Det gør den fx gennem den kvantitative og kvalitative metode. Fagene er samfundsfag, psykologi og historie.

Humaniora arbejder med de ’spor’, som er resultatet af menneskelig aktivitet. Spor knyttet til sprog, kunst og kultur. Metoderne dertil kan være mange, men centralt er den kildekritiske og hermeneutiske. I fagrækken er det sprogfagene, de kreative fag og historie.

Digtet af Jørgen Leth kan med lidt god vilje bruges til at illustrere de tre videnskabers forskellige empiriske områder. Naturvidenskaben kan undersøge hjertets kapacitet under fysisk udfoldelse og fænomenet kraft via pedalens tråd. Samfundsvidenskab kan se på sportens økonomiske, sociologiske og politiske betydning. Og humaniora kan arbejde med digtets form og indhold i et litteraturhistorisk perspektiv.

Eksemplet viser det grundlæggende forhold, at den videnskabelige tilgang og dens metode/-er er styrende for det efterfølgende mulige svar. Du skal således være bevidst om dit valg af ’værktøjskasse’ til din undersøgelse af verden.