Digital dannelse

Digital dannelse

Når du er færdig her på Herning HF & VUC, skal du gerne have kompetencer til at navigere i den teknologi, som du vil blive udsat for i livet. Man bruger også ordet digital dannelse, som netop handler om, at man som menneske skal bruge teknologien med omtanke.

På Herning HF & VUC har vi lavet en model for, hvordan vi forstår digital dannelse, og hvordan vi arbejder med digital dannelse. Overordnet set er modellen en kombination af på den ene side at udvikle færdigheder og kompetencer til at udnytte de forskellige teknologier, men på den anden side handler det også om at forholde sig kritisk til dem. På nedenstående tabel kan du se en model over, hvordan vi forstår digital dannelse:

Her handler det om, at du får nogle færdigheder og kompetencer, således du kan bruge teknologien og udnytte de muligheder, teknologien bringer.

Digital dannelse handler blandt andet om, at du får nogle færdigheder og kompetencer, således du kan bruge teknologien og udnytte de muligheder, teknologien bringer.

Se opgaver til IT-færdigheder her.

Her handler det om, at du bliver i stand til at søge informationer og vurdere informationer fra nettet. Det handler også om, at du kan forholde dig kritisk til de mange informationer, som teknologien bringer.

Digital dannelse handler blandt andet, at du bliver i stand til at søge informationer og vurdere informationer fra nettet. Det handler også om, at du kan forholde dig kritisk til de mange informationer, som teknologien bringer.

Se opgaver til informationssøgning her.

Her handler det om, hvordan teknologen påvirker dig og din identitet. Du kommer forhåbentlig til at reflektere over, hvordan din deltagelse i den virtuelle verden påvirker dig selv og de fællesskaber, du indgår i.

Digital dannelse handler blandt andet om at have kendskab til, hvordan teknologen påvirker dig og din identitet. I de efterfølgende opgaver kommer du forhåbentlig til at reflektere over, hvordan din deltagelse i den virtuelle verden påvirker dig selv og de fællesskaber, du indgår i.

Se opgaver til virtuel identitet her.

I løbet af de næste to år vil du komme til at arbejde med alle tre søjler.