Digital dannelse

Digital dannelse

Når du er færdig her på Herning HF & VUC, skal du gerne have kompetencer til at navigere på nettet og have grundlæggende it-færdigheder. Man bruger også ordet digital dannelse, som netop handler om, at man som menneske skal bruge teknologien med omtanke.

På Herning HF & VUC har vi tre tilgange til, hvordan vi arbejder med digital dannelse. De tre tilgange fremgår af nedenstående punkter, som er en kombination af at udvikle færdigheder og kompetencer til at udnytte de forskellige teknologier og at kunne forholde sig kritisk til dem. Her er der fokus på IT-færdigheder og informationssøgning.

Digital dannelse handler blandt andet om, at du får nogle færdigheder og kompetencer, så du kan bruge teknologien og udnytte dens muligheder med kritisk sans.

Se øvelser til IT-færdigheder her:

Øvelse 1

Øvelse 2

Øvelse 3

Her handler det om, at du bliver i stand til at søge informationer og vurdere informationer fra nettet. Det handler også om, at du kan forholde dig kritisk til de mange informationer, som teknologien bringer.

Se øvelser til informationssøgning her:

Øvelse 1

Øvelse 2

Øvelse 3

Her handler det om, hvordan teknologen påvirker dig og din identitet. Du kommer forhåbentlig til at reflektere over, hvordan din deltagelse i den virtuelle verden påvirker dig selv og de fællesskaber, du indgår i.

Læs mere om identitet, sprog og relationer under sociale- og personlige kompetencer, digital dannelse på 1. semester.

I løbet af de næste to år vil du komme til at arbejde med alle tre tilgange.